ASISTENČNÁ SLUŽBA NIELEN PRE MOTORISTOV

V zmysle základného hesla „Pomôžeme všetkým“ má Autoklub SR k dispozícii produkt, ktorý pomôže každému v prípade, že potrebuje na ceste pomoc.

Členstvom v AKSR získavate celoročné cestovné poistenie, kryté poisťovňou Generali

Člen autoklubu SR a majiteľ karty má k dispozícii zdravotné asistenčné služby
a asistenčné služby pre cyklistov na európskej úrovni v podobe 24 hodinového dispečingu a istoty, že nie je na ceste sám.

Využite možnosť objednať si náš prémiový produkt „Členská karta AKSR“ a staňte sa členom cestnej komunity.

Člen autoklubu SR a majiteľ karty má k dispozícii zdravotné asistenčné služby

Členská karta Autoklubu SR jednotlivec
74.80 €/rok

Celoročné cestovné poistenie jednotlivca

Celoročná zdravotná asistenčná služba pre motoristov a cyklistov

Celoročné asistenčné služby pre cyklistov

Zľavy na produkty Autoklubu SR

Registráciou sa stávate automaticky členom Autokubu SR
a získavate členstvo v aktívnej komunite motoristov

Spoločné podujatia

kúpiť
Členská karta Autoklubu SR hromadna
150 €/rok

Celoročné cestovné poistenie rodiny (podľa VPP)

Celoročná asistenčná služba pre motoristov a cyklistov

Celoročné asistenčné služby pre cyklistov

Zľavy na produkty Autoklubu SR

Registráciou sa stávate automaticky členom Autokubu SR
a získavate členstvo v aktívnej komunite motoristov

Spoločné podujatia

kúpiť

Čo vďaka karte získate?


Zľava 10% na odtiahnutie vozidla a iné asistenčné služby od firmy ASOS
(podmienkou uplatnenia zľavy je sprostredkovanie služieb cez náš dispečing 02/16066)

Zľava 10% na kúpu „Race taxi Ariel Atom 300“

Nonstop pomoc dispečingu

cestovné poistenie po celom svete

asistenčné služby k bicyklu v rámci Európy

 

Poistné krytie v rámci cestovného poistenia

Poistenie batožin

1. Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny

Variant jednotlivec: 1 000,00 EUR
Variant rodina: 2 000,00 EUR

náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia)

do 1/3 poistenie

2. Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny

Variant jednotlivec: 140,00 EUR
Variant rodina: 280,00 EUR

3. Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov

Variant jednotlivec: 350,00 EUR
Variant rodina: 700,00 EUR

Poistenie pátrania a záchrany

4. Náklady na pátranie a záchranu - vrátane horskej služby na Slovensku

20 000,00 €

Poistenie liečebných nákladov

Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 5. – 13.

300 000,00 EUR

5. Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie

do 100 %

6. Ambulantné ošetrenie

do 100 %

7. Pobyt v nemocnici

do 100 %

8. Prevoz liekov

do 100 %

9. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla)

do 100 %

10. Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní

Cesta tam a späť do 100 %
1 noc (max.5) 90,00 EUR

11. Návrat spolupoistenej osoby do vlasti

do 100 %

12. Doprava detí do vlasti

2 000,00 EUR

13. Repatriácia v prípade smrti do vlasti

do 100 %

Úrazové poistenie

14. Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50%

20 000 EUR

Poistenie zodpovednosti

15. Škody na majetku alebo zdraví

100 000 EUR

Asistenčné služby

16. Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou

áno

Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)

áno

Preddavok pre advokáciu/kauciu

2 000,00 EUR

ROČNÉ POISTNÉ

územná platnosť

CELÝ SVET

Asistencia k bicyklu

Odvoz bicykla do najbližšieho servisu

max 50 km od miesta udalosti

Oprava bicykla po nehode

Max. do výšky 400 EUR, 1x za dobu trvania poistenia

Doprava do a zo zdravotníckeho zariadenia

Max. do výšky 400 EUR, 1x za dobu trvania poistenia

ROČNÉ POISTNÉ

územná platnosť

Európa

Ročné cestovné poistenie sa riadi všeobecnými poistnými podmienkami ECP VPP-R 2019.