ASISTENČNÁ SLUŽBA PRE MOTORISTOV

V zmysle základného hesla „Pomôžeme všetkým“ má Autoklub SR k dispozícii produkt, ktorý pomôže každému v prípade, že potrebuje na ceste pomoc.

Za menej ako 0.07- Eur za deň má majiteľ karty, člen autoklubu SR, ale aj radový motorista k dispozícii asistenčné služby na európskej úrovni. 24 hodinový dispečing a istotu, že nie je na ceste sám. Využite možnosť objednať si náš špičkový produkt „Asistenčnú kartu AKSR“.

Pri objednaní karty prosím nezabudnite v objednávke do poznámky uviesť evidenčné číslo vozidla.

Členská karta Autoklubu SR
15 €/rok

Celoročná asistenčná služba pre motoristov
na území SR a Európskej únie

Zľavy na produkty Autoklubu SR

Registráciou sa stávate automaticky členom Autokubu SR
a získavate členstvo v aktívnej komunite motoristov

Spoločné podujatia

kúpiť

Čo vďaka karte získate?

Lez za 15 eur na rok získate služby na nezapletenie!
Celočná asistenčná služba zahŕňa:

Na území Slovenskej republiky

Non-stop pomoc dispečingu

zadarmo

Príjazd a odjazd vozidla asistenčnej služby s mechanikom k zákazníkovi
na miesto poruchy či nehody

zadarmo

Práce mechanika cestnej služby, ktorá zahrňuje: mechanické práce na
vozidle dodanie chýbajúcich PHM a náplní výmena poškodenej pneumatiky
s diskom naštartovanie vozidla pri vybitom akumulátore výmena
akumulátoru výmena nefunkčných žiaroviek povinného osvetlenia
Pri poskytnutí týchto služieb hradí zákazník cenu dodaných náhradných
dielov, prevádzkových kvapalín a PHM

do 30 minút práce

Otvorenie vozidla pri strate kľúčov alebo oprava zámku vozidla
externou firmou

do výšky 20 €

Vytiahnutie vozidla z miest mimo vozovky

služba je zabezpečovaná, hradí klient

Odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu

do výšky 100 €

Uschovanie nepojazdného vozidla zákazníka

zadarmo na dobu 3 dní

Príspevok na ďalšie služby súvisiace s poruchou alebo nehodou vozidla:
• požičanie náhradného vozidla
• ubytovanie
• preprava posádky z miesta poruchy alebo nehody do hotela
alebo k najbližšej stanici verejnej dopravy
• preprava posádky náhradnou dopravou

do celkovej výšky 25 €

Odovzdanie odkazu rodine alebo blízkej osobe

zadarmo

Na území EURÓPY

Non-stop pomoc dispečingu

Zadarmo

Ak je nepojazdné vozidlo,
príspevok na: odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu

Do výšky 50 €

Ak je nepojazdné vozidlo,
príspevok na: Zabezpečenie spätného transportu - odtiahnutie nepojazdného vozidla
z území Európy do SR pokiaľ vozidlo nie je možné opraviť do
3 pracovných dní

Do výšky 120 €

Pri poruche alebo nehode v zahraničí (na území Európy) požičanie
náhradného vozidla pre cestu posádky do SR pri súčasnom
zabezpečení spätného transportu - odtiahnutie nepojazdného
vozidla zo zahraničia do SR

Zadarmo doprava náhradného
vozidla k zákazníkovi do miesta
poruchy alebo nehody.

Požičanie vozidla od okamžiku
odovzdania hradí zákazník podľa
obvyklých podmienok požičania
vozidla v SR

Zabezpečenie finančnej hotovosti a ďalšie vyžiadané služby

Poskytnutie služieb na základe
zloženie finančnej zálohy v SR

Tlmočenie dispečingom Call centra

Zadarmo

Odovzdanie odkazu rodine alebo blízkej osobe

Zadarmo

Pri zranení, zabezpečenie leteckej repatriácie

Zabezpečenie, zdarma
(náklady prepravy hradí zákazník)