Autoklub Slovenskej republiky bol menovaný za Národného koordinátora Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky.

 

Našou úlohou je sledovať, a informovať centrálu ERSC o aktivitách všetkých subjektov, ktoré sa zapoja do aktivít, ktoré Európska charta bezpečnosti cestnej premávky sleduje.

 

Len pre osvieženie pamäti, pripájame  hlavné zásady Európskej charty pre bezpečnosť cestnej premávky, ktoré by mali byť základnom pre všetky aktivity signatárov.

 

Zásady Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky:

 

  • Bezpečnosť cestnej premávky

Bezpečnosť cestnej premávky je dôležitá téma pre spoločnosť a občanov (členovia, zamestnanci, študenti, občania). Chceme byť istí, že spolu s ich rodinami zostanú nažive a zdraví.   

  • Konať lokálne a konkrétne správnou cestou

Spoločne vidíme potrebu konať miestne s cieľom urobiť naše mesto a krajinu bezpečnejšími pre všetkých. Chceme urobiť konkrétne opatrenia, ktoré spĺňajú naše potreby, kapacity a schopnosti. 

  • Podporovať bezpečnosť na cestách vo všetkých štátoch

Chceme podporovať národné politiky, ktoré sú zamerané na ochranu všetkých používateľov ciest, vrátane chodcov, cyklistov a motoristov, a týmto zlepšiť infraštruktúru a bezpečnosť motorových vozidiel.

  • Deľba znalostí, spolupráca a výmena správnych postupov a skúseností

Chceme sa podeliť o naše opatrenia, projekty a skúsenosti s ďalšími európskymi organizáciami (miestne úrady, spoločnosti, združenia, základné, stredné a vysoké školy) a nájsť partnerov, s ktorými budeme spolupracovať pri prevencii dopravných nehôd.   

 

                Vyzývame každý subjekt, ktorý sa podieľa na aktivitách smerujúcich k zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, alebo zníženie počtu dopravných nehôd, kontaktujte nás. Napíšte nám čo ste spravili, čím sa zaoberáte, aby sme mohli vaše aktivity oznámiť priamo ERSC. Rovnako ak vyvíjate aktivity v oblasti dopravnej výchovy, informujte nás.

Jednou z našich základných úloh je aj pomáhať, konzultovať aby sa čo najviac rozširovali hlavné zásady  Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky.

 

 

                Mgr. Štefan Mihálik, prezident AKSR